2014-03-31, 06:19
stor snajdarn
Kolla på filmen "Den sista färden"för inspiration. Öva lite på banjon sen är ni good to go.