2006-08-20, 17:52
ubbe1
Hur påverkas detta semestermåls attraktivitet av att det med jämna och ojämna mellanrum väller in stora, rostiga båtar överlastade med "flyktingar"? Det är ju inte så att det rycker i reslustnerven måste jag erkänna, hur inhumant det än må låta...

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,874341,00.html