2014-05-13, 15:22
FlamingBacon
Ni fuskar ju, hur kan båt från Motala och Göteborg räknas in i begreppet "Gå"? Nä! Det enda riktiga är givetvis att promenera upp genom Sverige, Genom Finland, Ryssland, eventuellt baltländerna, Polen, Tyskland tills ni når Jylland.