2014-06-15, 08:09
meinhoonkaun
Alla Gulfstaterna, Iran, Libanon, Jordanien, Israel, Marocko, Tunisien är OK. Merparten av Egypten och stora delar av Sudan är heller inget att oroa sig över. Jag förutsätter dock att du är en någorlunda världsvan människa.