2014-07-25, 08:17
zorceus
Normalt sett när man bokar en resa med olika bolag, likt ni har gjort, så är det ni som står för risken vid förseningar. I dessa fall brukar första bolaget(Finnair) ge en schablonersättning baserad på den försening ni drabbats av fram till deras slutdestination av resan. Alla problem som följer på förseningen efter de levererat er och ert bagage är då ert bekymmer, och har ni inte bokat av-/ombokningsbart på era anslutande och använt er av detta kan ni knappast räkna med att få någon större ersättning någonstans ifrån. Det är åtminstone min erfarenhet av hur bolagen brukar se på ansvarsfrågan i dylika situationer.