2014-09-14, 12:52
Limma skinkbit
Det närmaste Afrika jag har kommit är väl Kanarieöarna. Jag har varit lite sugen på Libyen (och även Syrien) men det är tyvärr uteslutet just nu och förmodligen flera år framåt. Mer realistiska resmål den närmsta tiden skulle kunna vara Marocko och kanske Ghana.
Eftersom att jag är uppvuxen under 80- och 90-talen så är min bild av Afrika djupt präglad av fattigdom, svält, torka (Etiopien), krig och våld. Tror jag skulle få en helt annan bild om jag besökte några av de mer framgångsrika länderna i verkligheten.