2014-10-15, 16:46
Pieritz
Det är säkert trevligt där idag. Men det var nog inte lika trevligt under Francisco Nguemas regim.