2014-11-19, 11:22
Vitalrepus
Man kanske värderar tid väldigt högt och försöker spara på detta så mycket som möjligt.