2014-11-19, 14:31
Milizer
Jag skulle tro att detta fenomen är en kombination av kinesernas kärlek till teknik och till effektivitet. I västvärlden påstår vi att vi har uppfunnit det mesta, till exempel både krutet och boktryckarkonsten. Kineserna var dock långt före både Gutenberg och Nobel. Att de också är snabbare än oss med att trycka på hissknappar känns helt följdriktigt.