2014-11-19, 21:51
Blazer420
Hmm som du sa det går inget till spanien,
För 3 månader sen när jag åkte med dom så fanns det till massa länder som inte finns nu
bland annat spanien Italien m, m