2006-09-26, 01:36
Tuli Kupferberg
Är du under 25 kan du åka gratis och tom få resan betald...
Nej betala absolut inte för att åka även hur trevligt det ser ut på bilderna.