2015-03-07, 16:48
Västafrika är onekligen intressant. Det enda problemet är språkbarriären då det är franska som gäller som internationellt språk.

Det är därför jag håller mina resor till södra Afrika där det oftast är engelska som fungerar.