2006-10-10, 14:46
Det största problemet med att flytta till ett billigt land och öppna en kiosk är att även om priserna är låga, så kommer du inte att tjäna några nämnvärda heller, eftersom lönerna är precis lika låga...

Satsa istället på att sälja saker till ditt gamla hemland eller till turister...