2015-05-29, 17:21
Limma skinkbit
Har du varit i Azerbajdzjan eller Iran? De största befolkningsgrupperna i stan-länderna är besläktade med perser eller turkfolk. Jag har varit i dessa två länder men inte i de centralasiatiska stanländerna, så jag kan egentligen inte ge några konkreta råd. När det gäller kläder så är förmodligen det viktigaste att undvika shorts...

Återkom gärna med en reseberättelse!