2015-06-18, 23:39
IckesFanclub
Risken för rån och liknande är inte särskilt stor, det är mest risken för att bli avhyst jag undrar om.