2015-07-06, 11:42
Pe4r
Om man nån gång i livet vill besöka Antarktis,
hur ska man gå till väga för att få chans till detta?

Att som ensam eller i grupp resa dit ochgöra en expedition på skidor
över antarktis, eller kanske ingå i ett forskarteam eller liknande som
arbetar i området? Nån som vet om det finns nån typ av turism där?