2015-08-13, 16:45
AntiBus
Satsa på kvalitet mer än kvantitet, bara se så mycket som möjligt på kort tid tycker jag är trist. Man vill ha lite slappdagar.