2015-08-22, 11:51
korden
Nytt liv då menar du permanent.
Så 45 är inte mycket att hurra för, och socialabidrag har dom nog inte i dessa länder lätt att få uppehållstillstånd? Mm

Vad har du för bakrund innom jobb?