2016-01-29, 15:36
McHammered
En fd. bekant till mig använde sjal när hon vek av från de typiska turiststråken.
Men det kanske går vägen om du är med henne tjugofyrasju.