2016-02-15, 14:37
PatricHbg
Frågan är väl hur du överhuvudtaget ska klara dig, oavsett vart du åker, med tanke på den problematik du har och din missbrukspersonlighet.