2016-04-05, 21:26
Afrolover
Hur länge skall du vara borta? Skulle jag åka så långt skulle jag överväga att köpa en bil istället.

Tyvärr ingen aktuell information om firmor/priser e t c.