2016-05-09, 01:19
ColaKex
Typ vindstilla: http://www.kustvader.se/%C3%A5lands-hav

Annars rekommenderar jag postafen! Utmärkt om man är känslig för gungningar på havet.