2016-07-02, 00:23
Lookalike
Jag har tagit höjd för drastiskt ökade priser tycker jag.
I jämförelse är det busenkelt att hitta respektabelt boende till OS i Rio..i skrivande stund.
Det lär ligga i Japans intresse att hålla kostnaderna för till exempel hotellboende på en någorlunda rimlig nivå.
Tilläggas kan att målsättningen gällande biljettpriser för Tokyo 2020 ligger i paritet med Rio OS 2016,så några fantasipriser gällande hotell tror jag helt enkelt inte på.
IOK kommer att sätta press i en situation där OS redan upplevs som alltför kostsamt för alltför många.