2016-11-14, 23:59
Lotfalizadeh
Ursprungligen postat av RoadmanUSA
Siktar man på att vara hemlös kan man ju stanna i Sverige!

Antalet hemlösa växer dramatiskt.
Hemlöshet innebär inte bara avsaknad av tak över huvudet. Flera vetenskapliga studier har visat att de hemlösa har svårt att utnyttja sina medborgerliga rättigheter, som att rösta i allmänna val, ta del av samhällsinformation och så vidare. Deras handlingsförmåga är mer begränsad än för oss andra. De får stå ut med förnedrande myter och stereotyper, och möts ofta av myndigheternas orimliga krav och bestraffande åtgärder. Få har någon anknytning till den ordinarie arbetsmarknaden. Avsaknaden av bostäder gör att de i praktiken är utestängda från den. Hemlösa är alltså en mycket sårbar grupp, inte bara fysiskt utan också politiskt.

I dag saknas tillförlitlig statistik över hur stor gruppen är och den officiella siffran på cirka 34 000 är av allt att döma i underkant. Siffran kommer från en nationell tvärsnittsräkning från 2011. De hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer kommer inte med i de nationella räkningarna.


fattar inte att det ens behövs referenser till "vetenskapliga studier". Det är väl självklart att om man inte har tak överhuvudet så är man mer fokuserad på att skaffa mat för dagen, någonstans att sova, varma kläder eller kanske dumpa av stöldgods så att man kan handla knark än att försöka hitta lämplig vallokal.

Vore bra att om du refererar till referenser såsom "vetenskapliga studier eller "officiella siffror" framöver också redovisar dessa i form av länkar och dokument.