2016-11-21, 23:11
Limma skinkbit
Iran är tämligen säkert för en turist. Iranierna är överlag vänligt inställda och nyfikna på de få turister som kommer. Den största faran är sannolikt trafiken...