2007-01-05, 18:49
contreras
Du kan väl förlänga på imigration, jag vill minnas att det kostar 1500 Baht.