2017-01-17, 18:07
RadiationSanta
Semirelaterad fråga:
Hur ser internationell lagstiftning ut gälllande fordonstrafrik/turisttrafik i antarktis ut?
Det är väl klassat som någon slags skyddat område?