2017-02-15, 22:15
bevarass
Ja och om det är länder på deras black list. Tex iran? Blir det problem?