2017-02-20, 12:25
De olika flygallianserna erbjuder speciella jordenruntbiljetter, kan vara värt att kolla på. Sedan lär ni få en del poäng på en sådan resa om ni håller er inom en allians, det kanske kan ge en billigare resa året efter.