2017-02-26, 16:27
fruciante
Hur upplevde ni staden?
Är det dyrt?
Hur var vädret?
Hur är människorna?
Var det svårt med språket?
Hur upplevde ni kulturen?
Hade ni problem med brottsligheten?