2017-03-15, 20:45
Appach
Inget problem. Jag hade flera Saudi Viseringar och snubben från Homeland security frågade
bara vad jag gjort i Saudi och hur det var där