2017-04-02, 09:29
ozznujen
Det där du nämner om att strömbrytaren sitter på utsidan av toaletter kan bottna i att, kanske serberna, likt albanerna har 230 V IT-system, och inte 400 V TN-system som vi har i Sverige. Jag är inte säker på om detta system används i Serbien, men jag vet att det används i Albanen. Praktiskt sett så medför det inte så mycket, men skillnaden är att det används 2 faser, istället för 1 fas och nolla som vi har i Sverige och resten av Europa (undantaget är Norge och Albanien), och kanske då Serbien, eller delar av det. I Norge så sitter strømbrytarna väldigt ofta utanför toaletterna (med dusch), och då med brytare som har 2-polig brytning, pga säkerhet, då toaletter med dusch har en stor fuktighetsgrad.

Edit:
Väldigt rolig TS. Nice.

Jag upplever att man skulle kunna byta ut ordet serber, med ordet albaner, så hade texten stämt lika bra. Jag trodde att serber var lite mer verklighetsförankrade än albaner, men kanske inte då?