2017-04-10, 11:51
teasardig
Ponera att man är hemlös men har ett sl-kort. Man har ingenstans att gå och därför bestämmer man sig för att sova på sl:s nattbussar.

Därför vill man, mellan 00:00-06:00 sitta på en eller annan buss (eller tåg) så stor del av tiden som möjligt. Det optimala vore om en buss körde i 6h i sträck så att man kunde sova på den hela tiden.

Inga bussturer i Stockholm är så långa utan man måste gå av när man kommit fram till ändhållplatsen och bussen ska vända. Det är dåligt eftersom man måste stå utomhus och frysa tills nästa buss avgår.

Frågan är då hur man ska planera sitt reseschema för att få så mycket "busstid" som möjligt? Helgnätter är ganska enkla, men hur ska man optimera vardagsnätter?

Ett enkelt schema som jag funnit är att utnyttja turen Centralen - Råby:

[code]
23:58 - 00:30 Centralen - Bro
00:36 - 00:42 Bro Råby (+6)
01:23 - 02:43 Råby - Centralen (+41)
03:19 - 05:12 Centralen - Råby (+36)
05:13 - 05:23 Råby - Bro (+1)
05:28 - 06:02 Bro - Centralen (+5)
[/code]
Total väntetid 89 min eller ~25% av natten. Kan någon slå det? Med slå menar jag minska den totala väntetiden. Bonuspoäng om schemat innefattar långfärdsbussar som är sköna att sova på och inte bara stadsbussar.