2017-05-08, 04:17
Det gjorde det faktiskt 2010. Att korten bara skulle gälla inom Schengen var enligt svensk lag, bara enligt svensk lag, vilket bara betydde att man inte fick flyga direkt fraan Sverige daa gränspolisen inte skulle laata en resa ut. Med mellanlandning hade det dock gaatt utmärkt.

Tyvärr slutade Marocko godta nationella IDn fraan EU-länder hösten 2015.