2017-05-21, 16:26
HipToBeSquare
Swedenabroad.com har mycket att säga om att resa till Egypten.

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kairo/Reseinformation/Resei...

Mycket att tänka på. Tar upp säkerhetsläget när det gäller terrorism men nämner inte rena kidnappningar eller mord på turister.

Hade jag rådit någon så skulla jag avråda alla att besöka Egypten. Utanför hotellen är landet ett rent helvete och säkerhetsläget mycket illa. Rekommendationen hade blivit "svenska utrikesdepartmentet avråder svenskar från att resa till Egypten pga säkerhetsläget".

Detta gäller i stort sett alla muslimska länder idag. Tyvärr är det 40-talisternas bild av mellanöstern som fortfarande råder men den bilden stämmer inte längre.