2017-07-18, 15:43
Limma skinkbit
Lviv i Ukraina är en av de absolut billigaste städerna i Europa idag. Från Arlanda tar man sig dit på några timmar med ett byte i Kiev.
Lviv ligger i västra Ukraina långt från de oroliga områdena.