2017-07-27, 11:00
Heauxm
Det är ingen fara så länge du befinner dig I turistorterna som ligger långt ifrån där kaoset råder.
Läs på utrikesdepartementets sida. De sager att det är okej att åka till en del turistområden samt transfer mellan kairo/Alexandra till turistområden.
Folk överdriver. Ja det är skitfarligt om du ska åka till gränserna där krig råder. Men vad ska du dit o göra liksom.