2017-08-30, 17:31
Briascca
Förstår att det känns hopplöst. Du behöver väga hudeksemets omfattning, med öppna hudsår, av okänd förklaring, som sprider sig på kroppen med glädjen av en nöjesresa. Risken med öppna sår kan man dramatisera mycket (långvariga problem, risk för amputation om du får någon mystisk lokal infektion i såren, livslång nedsatt organfunktion eftersom huden är ditt största organ osv. osv.).

För mig är beslutet självklart, och jag skulle inte åka till tropikerna med en oklar och pågående hudsjukdom. Pengar är världsligt men din hälsa måste du dras med hela livet.