2017-08-30, 17:41
AX64
Vården därnere kan vara jättebra och är troligen det om du är turist som besöker en normal vårdinrättning och tänker betala för vården du får (vilket inte är jättedyrt). Åk ni, det är inte bättre här.