2017-08-31, 09:53
Briascca
Det du kan väga in är att om du måste ta dig hem med flyg och enkelbiljett som du skriver, men blir så sjuk att du behöver ambulansflyg, så behöver du ha en reseförsäkring som täcker det. Ambulansflyg kan kosta flera hundratusen kronor. Men sannolikt får du inte teckna en sådan reseförsäkring eftersom du vet om att du har en odiagnostiserad sjukdom när du reser ut. Och tecknar du ändå försäkringen, men säger ingenting till försäkringsbolaget, så kommer de ändå att snoka reda på att du visste att du var sjuk när reste ut, och då betalar de inte för din hemresa.

Så räkna inte tvärsäkert med att du kan ta dig hem om du inte har fruktansvärt mycket pengar, eller har mycket kompisar i Sverige som kan samla ihop pengar för ambulansflyg. Det har varit några gråthistorier i media de senaste åren med sjuka människor som åkt iväg trots att de vet om hur sjuka de är, men också oförsäkrade, och sedan inte tar sig hem när de blir dödssjuka.