2017-09-30, 09:06
Scientificresearch
Jag har en dödlig genetisk sjukdom och är intresserad av vilka bananrepubliker som kan vara lämpliga att testa genteknik på sig själv i. Alltså med slapp eller icke-existerande reglering av genteknik, alternativt mycket, mycket slö rättskipning. Ifall jag skulle få slut på pengar är det även önskvärt att kunna sälja något användbara spinoffs som dock inte räcker i mitt fall till andra utan att åka dit för det. Vill dock inte hamna mitt i en krigszon så jag undviker de oroligaste platserna.

Vilka länder kan ni rekommendera?