2017-10-29, 00:19
Centauri
Hört talas om Israel? Egypten?