2017-11-20, 21:40
Snubbens
De länderna är mycket ryskinfluerade, ja. Men, inte på det sätt du tror. Du skall helt undvika att prata ryska där. Istället är det engelska för de yngre och tyska för de äldre som gäller. Pratar du ryska blir du sämre behandlad.