2017-12-04, 17:39
Limma skinkbit
Tjeckiska är ett slaviskt språk, så kan du ryska så kan du också förstå lite tjeckiska. Med betoning på lite.
De som gick i skolan före 1989 har förmodligen åtminstone basala kunskaper i ryska men både Ungern och Tjeckien räknar sig till Centraleuropa, snarare än Östeuropa.
Som sagts tidigare så är ofta tyska ett bättre val.