2018-01-07, 13:22
Hurt-Åke
Du är lika kass som en svensk journalist på att översätta en artikel från engelska!