2018-01-29, 15:54
Sun Ruler
Vi bodde bl.a. i Ku-ring-gai National Park och de enda djur som behagade att göra hembesök var en helt klart överdimensionerad tusenfoting och en varan. I övrigt såg jag ingen tillstymmelse till spindlar eller liknande.