2007-02-14, 20:33
Phil Lynott
Utan gbg och därtill hörande människor, så skulle ju inte världens i särklass bästa fotbollsramsa existera.

HATA HATA HATA göteborg!