2018-04-29, 23:25
Marron
Landtransport Santos- Brasilia lär nog vara dyrare än sjötransporten från Sverige även om man ordnar det själv. Om du tar en last från Kina till Göteborg och sedan lastbil till Norrland så kostar landtransporten mer så det är inget specifikt för Brasilien.