2018-04-30, 18:35
Varfor inte bara salja och kopa nytt?