2018-05-07, 23:10
I dem delarna är det nog säkert, precis som tidigare skribent säger så är det nog sydöstra delarna som är osäkra.